Гэрчилгээ


Хүнсний үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл


Хүнсний үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл


жилиний ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Хала гэрчилгээ


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Хала гэрчилгээ


кошер